Recht in Balans

Recht in Balans

Waarom ‘recht’ lang niet altijd ‘rechtvaardig’ is…

In de afgelopen decennia is ‘recht’ veelal verworden tot ‘rechtlijnig’.
Een geschil tussen twee partijen wordt als specifiek probleem benoemd en uitgelicht uit de totale relatie tussen deze twee partijen.
Vervolgens wordt het geschil uitgemeten en langs de maatlat van het Nederlands recht gehouden.
De rechter doet uitspraak en daarmee is de kous af.

Is dat zo?

Komen de twee partijen elkaar nooit meer tegen?
Hoeven zij nooit meer met elkaar te werken?
En heeft de uitspraak van de rechtbank recht gedaan aan de intenties en de onderliggende emoties?

Digna de Bruin Advocatuur & Mediation

Digna de Bruin is steeds nadrukkelijk op zoek naar wat partijen in een geschil beweegt.

‘Recht spreken’ is goed als dit leidt tot rechtvaardigheid, het liefst voor beide partijen.
Alleen dan komen mensen optimaal tot hun recht. En de mens is uiteindelijk de maat van alle dingen.

Digna noemt deze benadering op menselijke maat Recht in Balans. Digna heeft zich bij deze manier van werken onder andere laten inspireren door de Buurtzorg- aanpak en het gedachtegoed zoals beschreven in het boek “Reinventing Organizations” van Frederic Laloux.

Recht in Balans komt tot uiting in de dagelijkse praktijk voor advocatuur en mediation van Digna de Bruin.
Daarnaast kan Digna als Recht in Balans mentor of coach optreden voor collega’s en aankomende advocaten en mediators.
Met haar aanpak maakt Digna deel uit van de internationale beweging van Integrative Law.

Internationale beweging van Integrative Law

Digna werkt op het gebied van innovatief contracteren (waaronder conscious contracts) samen en wisselt kennis en ervaring uit met een internationale groep van juristen, werkzaam in de VS, Zuid Afrika en Finland. Het gaat hen om adaptief innoveren, dat wil zeggen de contracten worden op een ander manier opgesteld en wat in de praktijk goed blijkt te werken wordt behouden.

Voor deze groep is belangrijk dat de visie op bewust contracteren (conscious contracts) in de praktijk wordt gebracht en dat er gekozen wordt voor eenvoud en praktische toepasbaarheid.
Zie voor meer informatie over deze internationale groep op de website Conscious Contracts.

Langzaam sterft wie een project opgeeft

Langzaam sterft wie een project opgeeft nog voor het is begonnen,
geen vragen stelt bij wat hij niet kent
of geen antwoord geeft op vragen over
wat hem vertrouwd is.

Langzaam sterft wie niet van doel verandert

Langzaam sterft wie slaaf van sleur wordt,
elke dag hetzelfde pad beloopt,
niet van doel verandert,
de kleur van zijn kleren niet durft te veranderen,
en niet met vreemden praat.

Langzaam sterft wie geen hulp aanvaardt

Langzaam sterft wie hartstocht schuwt,
langzaam sterft wie niet reist,
langzaam sterft wie geen hulp aanvaardt.

Vrij naar Lentamente Muere, Pablo Neruda