Recht in Balans

Scherp inzicht, sturend naar acceptabele overeenkomst

Scherp inzicht, sturend naar acceptabele overeenkomst

Van weer een nieuwe bestemmingsplanprocedure naar een acceptabele overeenkomst

“Als eigenaar/bewoner van een-derde deel van een rietgedekt Rijksmonument uit 1580 had ik al 15 jaar onenigheid met de eigenaar van het onder hetzelfde dak gelegen wijkgebouw. Het monument was niet gebouwd voor het gelijktijdig gebruik van enerzijds wonen en anderzijds bijeenkomsten en het leverde voor mij dan ook regelmatig tot diep in de nacht geluidsoverlast op.

Afspraken over o.a. isolatie, maatregelen inzake brandveiligheid en het parkeren van fietsen op mijn toegangsweg kwamen maar moeizaam tot stand en werden vervolgens niet nageleefd.

En toen wilde de gemeente Soest, in een nieuwe bestemmingsplanprocedure, het gebruik van het wijkgebouw ook nog verruimen. Daarmee zou de overlast voor mij alleen nog maar toenemen.

Dat was het moment dat ik zeker wist dat goedbedoelde gesprekken en overleggen geen zin meer hadden. Hier moest een advocaat aan te pas komen en zo werd ik door een bevriend makelaar op Digna de Bruin geattendeerd. Als er één een oplossing voor de complexe situatie zou weten te bewerkstelligen, dan zou zij dat zijn.

En dat was ook zo: Digna werd mijn reddende engel. Een warm, hartelijk, meelevend, deskundig mens, dat vanuit haar gevoel heel goed en uitermate scherp inzag waar het om ging. Heel bijzonder vond ik te zien hoe zij vervolgens van daaruit werkte naar een oplossing. Dat ging zo vanzelfsprekend, dat zij ons onmerkbaar sturend, naar een overeenkomst wist te krijgen die voor beide partijen acceptabel was.

Digna, dank je wel. Je bent een kanjer!”

X Joy Workum

Sorry, comments are closed for this post.