Recht in Balans

Bomen ontkomen aan massale bomenkap golfbaan

Digna op de bres voor de bomen: Hoe zou dit nu anders kunnen?

Merel Thie beschrijft in NRC Handelsblad van 11 april hoe Digna o.a. massale bomenkap weet te voorkomen voor uitbreiding van een golfbaan in Vleuten. Het artikel illustreert wat Digna doet in haar praktijk en tegelijk hoe het volgens haar nou net niet moet. Want ook in deze zaak is de rechter nodig die de wederpartij tot staan dwingt tijdens een langdurig gevecht, waarbij betrokkenen elkaar afrekenen op wederzijdse blinde vlekken.

Digna wist aan het begin van het traject alle partijen samen om de tafel te krijgen. Om de plannen zorgvuldig in kaart te brengen en met elkaar alle belangen op een evenwichtige manier af te stemmen en in te passen. Betrokkenen brengen daarbij vaak waardevolle expertise in.

De bomen prijzen zich gelukkig. Digna heeft het voor ze opgenomen en de rechter heeft haar gehoord. En de initiatieven tot samenwerking? Die staan tussen de bomen rechtovereind!

774 bomen zouden moeten worden gekapt, voor de golfbaan?

DE ZITTING

Wie: Bomenstichting versus gemeente Utrecht
Waar: Rechtbank Midden-Nederland
Kwestie: Twist over bomenkap tbv uitbreiding golfclub
Door: Merel Thie
11 april 2016 in NRC Handelsblad

“De plannen voor uitbreiding van de golfbaan zijn al zo oud, dat de initiatiefnemer inmiddels is overleden. En dat is niet het enige dat veranderd is, sinds 2001. Golf is minder populair geworden. Het systeem waarbij leden zich voor duizenden euro’s moeten inkopen in een vereniging, staat onder druk. Sommige golfers spelen liever op verschillende banen.
Golfclub De Haar, mooi gelegen in het park bij kasteel De Haar in Vleuten, ziet haar eigen toekomst desondanks zonnig in. Juist naar een baan met het dubbel aantal holes is vraag in de regio, denkt de club. En waren in de oorspronkelijke plannen nog zo’n 250 nieuwe leden nodig om de financiering rond te krijgen, inmiddels hebben huidige leden toegezegd extra bij te dragen. Dat moet ook wel, want de nieuwe leden kwamen er niet.
De golfclub is officieel geen partij in de rechtbank Utrecht vandaag. De gemeente is gedaagd, door de Bomenstichting en de Vrienden van de Joostenlaan. Want de gemeente heeft de golfclub een omgevingsvergunning verleend die niet deugt, betoogt de advocaat van bewoners en bomenvrienden, Digna de Bruin. Demonstratief hangt zij een jasje met grasmotief over haar stoel.

De verleende vergunning maakt niet alleen een uitbreiding van de baan mogelijk, van negen naar achttien holes, maar ook de aanleg van enkele bruggen, een toegangspoort en de kap van 774 bomen. De bomenkap is de kern vandaag. Welke bomen mag de club kappen en wat moet worden teruggeplant?
De golfclub weet het wel, legt de exploitant uit die aanwezig is. Van hole tot hole, van boom tot boom is bekeken hoe de staat is. In veel gevallen zijn de holes zorgvuldig om de bomen heen getekend, vertelt hij, omdat die werden beoordeeld als ‘monumentaal’ of ‘beeldbepalend’. Of omdat er een bedreigde kamsalamander was gezien of een vleermuizenhol. Mensen vergeten wel eens, zegt baancommissaris Coen Slagt namens de club, „dat wij óók van mooie bomen genieten”.
Maar hoe gaat de gemeente controleren of de golfclub doet wat zij belooft, wil de rechter weten. Heeft de gemeente ook een boom-tot-boominventarisatie uitgevoerd? Is recentelijk door de gemeente nog gekeken waar vleermuizen voorkomen, of kamsalamanders?
De advocaat van de gemeente kan het niet aantonen. Ze noemt tal van dossiernummers, kaarten en bijlagen van kaarten maar een boom-tot-boominventarisatie ziet de rechtbank niet.
Als de advocaat van de gemeente refereert aan een ‘visuele inspectie’ door een expert namens de gemeente, zegt de voorzitter van de rechtbank geringschattend: „Ah ja, die wandeling.” Hij wil maar zeggen: wat algemene notities maken over het karakter van een bos is iets anders dan het nauwkeurig in kaart brengen van 774 bomen.
En dat is wel nodig, vindt de rechtbank. Want alleen dan kan de gemeente een zuivere belangenafweging maken: is de waarde van deze specifieke boom groter dan het belang van de golfbaan om hem te vellen?
De vertegenwoordigers van de golfclub kunnen niet anders dan op de publieke tribune knarsetandend toezien hoe extra vertraging na al die jaren en vele procedures onvermijdelijk wordt.

Geen vergunning voor bomenkap

Zes weken later krijgen zij het besluit te horen. De vergunning wordt inderdaad vernietigd. De gemeente moet op pad om alle 774 bomen in kaart te brengen. Per boom dient een belangenafweging gemaakt te worden. Daarnaast moet ook exact beschreven worden wát de golfclub waar moet herplanten en moet de flora en fauna ‘gebiedsdekkend’ in kaart worden gebracht”.

Merel Thie, NRC Handelsblad

Leave a reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.