Recht in Balans

Digna de Bruin advocaat in balans

Advocatuur op menselijke maat

Als voorstander, promotor en beoefenaar van Recht in Balans heeft Digna de Bruin een voorkeur voor tussenpartijdige oplossingen (mediation) voor geschillen, maar als advocaat gaat zij bovenpartijdige oplossingen (rechtszaken) uiteraard niet uit de weg.

Met haar 25 jaar beroepservaring is Digna een doorgewinterde advocaat die de ‘traditionele’ wereld van de advocatuur door en door kent. Zij kan helder formuleren, scherp argumenteren en genuanceerd, maar effectief onderhandelen. Met aandacht voor alle partijen en met (com)passie, zodat een bevredigende oplossing mogelijk is.

Het advocatenvak leerde zij tot in de details tijdens haar succesvolle carrière bij het grote advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, waar zij uiteindelijk een van de partners werd.

Schaalverkleining

Bij het grote advocatenkantoor dreigde zij haar bezieling voor het vak kwijt te raken. Het werk was vooral gebaseerd op het maken van declarabele uren en veel zaken die zij kreeg, waren gericht op eindeloos formele verweren, of het vinden van mazen in de wet.

Echte rechtvaardigheid raakte in haar ogen op de achtergrond. Reden voor Digna om in 2005 haar eigen advocatenkantoor te starten.

In haar karakteristieke kantoor te Baarn werkt zij aan zaken op het gebied van milieurecht, bestuursrecht, complexe samenwerkingscontracten, handelsconflicten en vastgoed- en verbintenissenrecht in het algemeen. Daarnaast onderhoudt Digna enkele deelspecialisaties, waaronder bomenrecht en begeleiding bij het opzetten van (kleinschalige) zorginstellingen.

Kleinschalig advocatenkantoor

De kleinschaligheid van haar kantoor stelt Digna in staat om rekening te houden met het ‘persoonlijke’, dat in iedere zaak een grote rol speelt.

Digna werkt voor en met mensen, niet met ‘nummers’. Zij is benaderbaar en flexibel en zij levert maatwerk, geen standaardoplossingen. Naast de traditionele vaardigheden van de advocaat, zoals argumenteren en onderhandelen, zijn voor Digna empathie (het werkelijk luisteren naar en meevoelen met mensen), het vermogen om situaties te overzien, ‘out of the box’ denken en emotionele intelligentie minstens zo belangrijk om een zaak tot een goed einde te brengen.

Digna zoekt graag naar oplossingen die verder gaan dan de vaak beperkte reikwijdte van het geschil zelf. Bij Digna staat ‘de mens’ centraal in iedere cliënt en de tegenspeler(s). Er zijn als het ware meer ‘kleuren’ inzetbaar om tot een goed resultaat te komen dan bij de traditionele advocatuur.

Advocaat als bruggenbouwer

Advocaten gaan er vaak van uit, dat het doel van juridische afspraken of contracten is je te beschermen tegen de Ander, die vreemdeling op armlengte afstand, die eropuit is om misbruik van jou te maken voor zijn of haar eigen belang.

Maar je kunt ook uitgaan van het tegenovergestelde: het doel van een afspraak is een brug te leggen tussen twee partijen, om werkelijk samen iets te bewerkstelligen, zelfs in een conflict.

Dit is een wezenlijk andere benadering, die dan ook een andere aanpak verlangt. Digna kiest bij voorkeur deze andere benadering en aanpak en dit leidt vaak tot opmerkelijk positieve resultaten.

Lees meer over Digna de Advocaat via www.debruinadvocatuur.nl

Toga, frisse wind door de advocatuur

Kleinschalig advocatenkantoor. Frisse wind door de advocatuur…

Toga, Digna bomenadvocaat

Digna, de bomenadvocaat, ruimte voor het recht van alle levende organismen…

Toga, regels zegevieren te vaak over recht

Regels zegevieren te vaak over recht, vooral bij overheden. Meer plaats voor het individu…