Recht in Balans

Digna mediator en bemiddelaar

Conflictoplossing via mediation of bemiddeling

Digna is gecertificeerd MfN mediator (voorheen NMI). Mediation geeft de meeste ruimte aan Recht in Balans. Bij mediation gaat het om conflictoplossing, zonder dat de rechter eraan te pas komt.

De bij een geschil betrokken partijen krijgen alle mogelijkheden om te ontdekken en te laten blijken wat voor hen werkelijk essentieel is. Doordat de communicatie tussen de partijen weer op gang komt, ontstaat er vaak ook meer begrip voor het perspectief van de ander. Daardoor gaan mensen met andere ogen naar hun probleem kijken.

Digna: “Het past in deze tijd dat mensen de oplossing van hun conflict in eigen hand willen houden. Bij de rechter weet je niet aan welke kant de spaanders zullen vallen. Bovendien zijn de kosten van een juridische procedure vaak hoog en ongewis.”

Steeds meer zelfredzame burgers en bedrijven kiezen ervoor hun problemen buiten de overheidsrechtspraak om te regelen via mediation of bemiddeling.

De gebieden waarop Digna als mediator of bemiddelaar optreedt

– Milieurecht en ruimtelijke ordening, bomenrecht
– Kwesties met betrekking tot (kleinschalige) woonzorginstellingen
– Samenwerkingscontracten

Toekomstgerichte mediation

In een mediation wordt rechtstreeks aan een oplossing gewerkt, die in alle opzichten rekening houdt met
a) de persoonlijke gevoelens van de betrokkenen en wat voor hen essentieel is en
b) een opening voor een gezonde toekomstige relatie tussen de betrokkenen.

Digna werkt toekomstgericht. Natuurlijk wordt wat gebeurd is gewogen en een plaats gegeven, maar uiteindelijk gaat het om de oplossing; de oplossing waar beide partijen positief tegenaan kijken en waarmee zij verder kunnen.

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk

Mediation heeft alleen kans van slagen indien beide partijen ermee instemmen. De instemming vindt uitsluitend plaats op basis van vrijwilligheid. Ook als bijvoorbeeld een rechter of een werkgever u naar een mediator doorverwijst, bent u niet verplicht om met de mediation te beginnen.

Vrijwillig is dus het trefwoord hier, evenals vertrouwelijkheid. Want het hele mediationproces is gebaseerd op vertrouwen: vertrouwen in elkaar en vertrouwen in een goede afloop.

Vertrouwen in elkaar is bij de start van de mediation niet waarschijnlijk, en daarom besteedt Digna van meet af aan aandacht aan het herstellen van de ontstane vertrouwensbreuk. Als dat herstel slaagt, is er een uitstekende basis gelegd voor het vinden van een prima oplossing voor het geschil.

Bovendien is er dan een weg vrijgemaakt voor beide partijen om ook in de toekomst weer op basis van een gezonde verstandhouding met elkaar om te gaan of samen te werken.

Bemiddeling in balans

Bij mediation is het de bedoeling dat de partijen zelf met voorstellen komen voor een oplossing van hun geschil. De mediator zorgt ervoor dat de mensen met elkaar in gesprek komen en blijven. Een mediator draagt meestal geen oplossingen aan. De bemiddelaar doet dit laatste nu juist wel.

In haar rol als bemiddelaar hoort Digna de partijen, om vervolgens oplossingsgericht te werk te gaan, bijvoorbeeld door compromisvoorstellen op tafel te leggen, of door als ‘scheidsrechter’ op te treden.

Bemiddeling ten opzichte van mediation

De bemiddelaar is dus actiever dan de mediator. Die actieve rol kan goed van pas komen naar gelang de aard van het conflict, of de karakters van de deelnemers. Ook kan bemiddeling ten opzichte van mediation voor tijdwinst zorgen.

Hier staat evenwel tegenover dat de uitkomst van mediation vaak als bevredigender wordt ervaren, doordat de oplossing door de mensen zelf is gevonden en het gevoel overheerst dat er meer recht is gedaan aan de relatie tussen beide partijen.

Ginkgo symbool van eenheid van tegenstellingen

Ginkgobomen zijn al zo’n 120 miljoen jaar oud en worden beschouwd als levende fossielen.

De Ginkgoboom is een fenomeen, voorwerp van verering, heilige boom van het oosten;

Symbool van eenheid van tegenstellingen, symbool van hoop en levenskracht.

Ginkgo symbool van liefde en vriendschap

De Ginkgo Biloba is al eeuwenlang een inspiratie voor kunstenaars.
In de Jugendstil-periode zag je het Ginkgoblad terug op sieraden en in de architectuur.

De dichter en mysticus Goethe ziet het blad van de Ginkgo als een symbool van liefde en vriendschap.

Ginkgo Biloa één en dubbel

Dit blad van de oosterse boom, werd aan mijn tuin toevertrouwd,
En heeft een geheim idioom, dat de ingewijde beschouwt.
Is het een levend wezen, dat in zichzelf gescheiden is?…

Johann Wolfgang von Goethe