Recht in Balans

Cliënten en relaties van Digna vertellen over hun ervaringen

“… Digna; je kunt haar maar beter aan jouw kant hebben …” (Hans Vahstal)

“… Soepel, vriendelijk en doelgericht, zonder dat iemand druk ervaart, de ingrediënten voor een positieve samenwerking …” (Nettie van Maasakker)

“… Digna is zeer betrokken en heeft veel kennis, zij laat mensen in hun waarde, waardoor er een goede oplossing komt …” (Charles van Eijkelenburg)

Begeleiding van advocaten bij voorgenomen samenwerking

Begeleiding van advocaten bij voorgenomen samenwerking

Door het traject in te gaan van een conscious contract kom je jezelf en de andere partij op een hele andere manier tegen dan bij normale contractonderhandelingen. Door Digna’s begeleiding, vragen en oefeningen kwam ik tot het inzicht dat een bepaalde samenwerking op het verkeerde moment kwam – een ontdekking die daarvoor totaal niet in me was opgekomen. Het was geen prettige ontdekking want de wederzijdse verwachtingen werden niet waargemaakt. Maar het was een ontzettend waardevol traject omdat het ons heeft bespaard dat we – zonder echt goed te kijken en na te gaan of het goed was – een meerjarentraject zijn begonnen met elkaar. Digna heeft ons ook begeleid bij een respectvolle afsluiting, waarbij iedereen eerlijk zijn teleurstelling kon delen maar waarbij we wel waardig bleven naar elkaar toe. Ik ben Digna enorm dankbaar voor haar werk en ook als advocaat en mediator is Digna een grote inspiratiebron voor mij!

Mr. C.R.H. Freeke
Advocaat/MfN register-mediator

Op waarden gebaseerde contracten voor Face the Future

Op waarden gebaseerde contracten voor Face the Future

Face the Future heeft in 2015 een aanvang gemaakt met het omzetten van haar arbeidscontracten. Directeur Kees Hoogendijk: “We wilden van standaardcontracten naar op waarden gebaseerde contracten, een proces dat we inzetten op advies en met medewerking van Digna de Bruin.
Het bepalen van de waarden van ons bedrijf en het in dialoog toepassen van deze waarden in de dagelijkse praktijk heeft veel goeds gebracht. Alle medewerkers en het management mogen elkaar met respect, transparantie en geborgenheid aanspreken op het naleven van die waarden. Dat heeft een continu proces op gang gebracht, zo blijkt uit de dialogen op de werkvloer. Begrip, beleving en toepassing van heldere waarden verrijken medewerkers en bedrijf.”

Kees Hoogendijk;
CEO at Business4Life, Business4Life is a holding company with four subsidiaries. Vital4Life (health), Technology4Life (indoor climate engineering), Energy4LIfe (third generation energy technologies) and Water4Life (structured water solutions).

Advocatenpraktijk kan anders

Advocatenpraktijk kan anders

Advocatenpraktijk van Digna de Bruin; het beste van twee werelden

“Als bouwkostendeskundige mocht ik met Digna samenwerken, in een stijl die verfrissend is. Aan haar gedegen ervaring in de traditionele advocatuur voegt ze elementen toe die aan oplossingen werken in plaats van aan strijd. Ze denkt minder in tegenstellingen van partijen, en vraagt diepgaand door naar de achter een kwestie liggende beweegredenen.

Digna is een pionier en een voorbeeld van een persoon die ‘uit de rij’ stapt. Dat kost moed en energie. Ze toont aan dat een advocatenpraktijk anders kan, en zij speelt in op de tijdgeest.
Resultaat is dat partijen met een goed gevoel een zaak oplossen. Ook op menselijk vlak heeft men vervolgens iets van haar geleerd.”

Peter van der Pijl;
Senior adviseur Kontek BV (onderdeel Brink Groep)

Scherp inzicht, sturend naar acceptabele overeenkomst

Scherp inzicht, sturend naar acceptabele overeenkomst

Van weer een nieuwe bestemmingsplanprocedure naar een acceptabele overeenkomst

“Als eigenaar/bewoner van een-derde deel van een rietgedekt Rijksmonument uit 1580 had ik al 15 jaar onenigheid met de eigenaar van het onder hetzelfde dak gelegen wijkgebouw. Het monument was niet gebouwd voor het gelijktijdig gebruik van enerzijds wonen en anderzijds bijeenkomsten en het leverde voor mij dan ook regelmatig tot diep in de nacht geluidsoverlast op.

Afspraken over o.a. isolatie, maatregelen inzake brandveiligheid en het parkeren van fietsen op mijn toegangsweg kwamen maar moeizaam tot stand en werden vervolgens niet nageleefd.

En toen wilde de gemeente Soest, in een nieuwe bestemmingsplanprocedure, het gebruik van het wijkgebouw ook nog verruimen. Daarmee zou de overlast voor mij alleen nog maar toenemen.

Dat was het moment dat ik zeker wist dat goedbedoelde gesprekken en overleggen geen zin meer hadden. Hier moest een advocaat aan te pas komen en zo werd ik door een bevriend makelaar op Digna de Bruin geattendeerd. Als er één een oplossing voor de complexe situatie zou weten te bewerkstelligen, dan zou zij dat zijn.

En dat was ook zo: Digna werd mijn reddende engel. Een warm, hartelijk, meelevend, deskundig mens, dat vanuit haar gevoel heel goed en uitermate scherp inzag waar het om ging. Heel bijzonder vond ik te zien hoe zij vervolgens van daaruit werkte naar een oplossing. Dat ging zo vanzelfsprekend, dat zij ons onmerkbaar sturend, naar een overeenkomst wist te krijgen die voor beide partijen acceptabel was.

Digna, dank je wel. Je bent een kanjer!”

X Joy Workum

Voormalige wederpartij over advocaat Digna, oude vetes overboord

Voormalige wederpartij over advocaat Digna, oude vetes overboord

Op een open en constructieve wijze het vastzittende conflict weer zakelijk in beweging krijgen

“Ik heb Digna de Bruin leren kennen als de advocaat van een geduchte wederpartij van een gemeente in een al decennialang lopend conflict. Daarbij is Digna, ondanks de tegengestelde belangen en de belastende voorgeschiedenis, in staat geweest om op een open, informele en constructieve wijze het overleg te voeren met als doel het vastzittende conflict weer op een zakelijke manier in beweging te krijgen.
Ik heb Digna leren kennen als een scherpe, vasthoudende, maar vooral integere tegenspeelster, die met haar overtuigende kennis van zaken en haar empathische optreden in staat is over oude vetes heen te stijgen, een brug te slaan en nieuwe wegen te bewandelen.”

Han Bekkers;
Directeur Han Bekkers Leiderschap en Advies, voormalig gemeentesecretaris

Pionier met moed binnen de advocatuur

Pionier met moed binnen de advocatuur

Holistische advocatuur: klinkt dat vaag of zweverig?

“Misschien, maar het is gewoon gezond verstand en uiterst realistisch. Oude paradigma’s (survival of the fittest, win/verlies, top down, enzovoorts) werken niet meer. De tijdgeest heeft deze concepten ingehaald.

De huidige crisis is de voorbode van een nieuw paradigma met een holistische visie. Wie dat ontkent, begrijpt de tijd niet en leeft in een droomwereld. Dat is pas vaag en zweverig! In een tijd waarin onbezielde structuren instorten en bezieling structuur krijgt, is het tijd voor een nieuwe advocatuur.

Lang is het vak onderhevig geweest aan het streven naar een maximale winstsituatie van de cliënt, met weinig oog en consideratie voor de ‘tegenpartij’. Nu we er in deze tijd in toenemende mate van doordrongen raken dat we op het diepste niveau niet van elkaar zijn gescheiden, maar één geheel en een familie vormen, werkt die aanpak niet meer.

Ik ben daarom verheugd dat Digna de Bruin als pionier in dit proces de handschoen oppakt en zich sterk maakt voor een nieuwe aanpak binnen het vak. Het is moedig om oude zekerheden en ingesleten patronen ter discussie te stellen en nieuwe wegen in te slaan.”

Tijn Touber;
Muzikant, schrijver, inspirator en meditatieleraar, schrijver van diverse boeken, zoals: ‘Spoedcursus Verlichting’, ‘Verlicht leven’, en ‘Het geheim van genialiteit’.

 

Internationale beweging Integrative Law

Internationale beweging Integrative Law

Not a typical lawyer

“Immediately upon meeting Digna, I knew she was not a typical adversarial lawyer or even a typical person. She was deeply connected and thoughtful, a woman who brought to mind images of deeply rooted trees, providing cool shade in troubled times.

Anyone would be lucky to have her as a lawyer, advocate, healer, or friend.”

J. Kim Wright;
Auteur van de bestseller ‘Lawyers as peacemakers, practicing holistic, problem-solving law’, legal rebel of the year, onafhankelijk denker en gangmaker van de internationale beweging Integrative Law.