Recht in Balans

Integrale benadering

Integrale benadering

Holistische kijk op recht en rechtvaardigheid. In plaats van het centraal stellen van een specifiek geschil tussen twee partijen, wordt door middel van een integrale benadering ‘the bigger picture’ tussen beide partijen in kaart gebracht, inclusief de wensen, doelen, relaties en emoties van de betrokkenen. Deze benadering beperkt zich dus niet tot de juridische aspecten.

Sorry, comments are closed for this post.