Recht in Balans

Literatuurlijst

ALVAREZ, L., Discovering Agreement (verschijnt medio 2016)
Linda Alvarez is een advocaat en business consultant in de USA en zij houdt zich bezig met conscious contracts. Zij houdt zich bezig met de onderhandelingen, het opstellen en de impact van conscious contracts op zakelijke betrekkingen. Linda traint advocaten en ondernemers op alle gebieden met betrekking tot contractonderhandelingen en het opstellen van contracten.
Het boek wordt uitgegeven door de ABA (American Bar Association).

BARTON T., Preventive law and problem solving. Lawyering for the future, Lake Mary, VandePlas Publishing, 2009, 364 p.

BROOKS S. en MADDEN R. (eds.), Relationship-centered lawyering. Social science theory for transforming legal practice, Durham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2010, 373 p

DAICOFF S., Comprehensive Law Practice. Law as a Healing Profession, Durham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2011, 277 p.

FOX E.A., Winning from within, A Breakthrough Method for Leading, Living, and Lasting Change, Harper Collins Publishers inc. 2013, 320 p.

HALL D., The Spiritual Revitalisation of the Legal Profession. A Search for Sacred Rivers, Lewiston-Queenston-Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2005, 484 p.

HAMILTON D.M., Everything is workable, a Zen approach to conflict resolution, Boston + London 2013, Shambhala, 200 p.

HAAPIO, H., Next generation contracts.
Een interessant boek voor degenen die geïnteresseerd zijn in gebruiksvriendelijk recht. Helena Haapio is jurist en risk manager en heeft jarenlang in de VS gewerkt; zij heeft een pragmatische benadering. Zij werkt met visuals, maar verwerkt niet de visie, missie en waarden in het contract.

HIGGINS P., Eradicating ecocide, laws and governance to prevent the destruction of our planet, Shepheard-Walwyn (publishers) ltd., 2010, 183 p.

KEEVA S., Transforming Practices. Finding Joy and Satisfaction in the Legal Life, Chicago, Contemporary Books, 1999, 231p.

KING M, A. FREIBERG, B. BATAGOL, R. HYAMS, Non-Adversarial Justice, Leichhardt, The Federation Press, 2009, 302 p.

LANCKSWEERDT E., Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit, Gent, Larcier, 2014, 331 p.

LANCKSWEERDT E., Een holistische juridische aanpak in het publiek recht?, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2012, 420-422.

LEVINE, S., Getting to resolution, Turning conflict into collaboration, Berrett-Koehler Publishers, 2009
Levine beschrijft zeven stappen om te komen tot productieve, voedende en functionele (contractuele) relaties. Zij impliceren waardigheid en integriteit, het nuttig aanwenden van bronnen en middelen, het kunnen verwoorden van zorgen en angsten en dit meenemen in de (contractuele) oplossing.

LEVINE, S., The book of agreement, Ten essential elements for getting the results you want, Berrett-Koehler Publishers, 2010.
Levine beschrijft tien essentiële elementen om effectief tot overeenstemming te komen en een gebalanceerde overeenkomst te sluiten. Hij geeft voorbeelden van ‘conscious contracts’ op verschillende gebieden.

ORTMANS mr. S., Recht uit het hart, Een zoektocht naar holisme en compassie in het recht Uitgeverij de Zaak, 2013, 133 p.

SILVER M., The Affective Assistance of Counsel. Practicing Law as a Healing Profession, Durnham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2007, 530 p.

WIJDEKOP F., Democratie, rechtsstaat en de rechten van toekomstige generaties, Nederlands Juristenblad 13 juni 2014, afl. 23, 1552-1560

WRIGHT K., Lawyers as peacemakers. Practicing Holistic, Problem-Solving Law, Chicago, American Bar Association, 2010, 518 p.

WRIGHT, K.J, Lawyers as changemakers. Verschijnt in 2016, uitgave via American Bar Association.