Recht in Balans

Bomenadvocaat geeft bomen bestaansrecht

Eigenlijk zijn bomen vogelvrij in ons juridisch systeem…

Als milieurechtadvocaat voert Digna de Bruin regelmatig procedures tegen overheden over het al dan niet kappen van bomen.

“Ik ben bezig met maatschappelijke thema’s, waaronder onze leefomgeving. Ik word ook wel bomenadvocaat genoemd.”

Ze zit in de juridische denktank van een project van twee kunstenaars die zich tijdens de Dutch Design Week tot voogd hebben benoemd van een groep jonge bomen. Ze willen zorgen dat die bomen ongestoord ergens tweehonderd jaar kunnen staan. Eigenlijk zijn bomen vogelvrij in ons juridisch systeem, want het bestemmingsplan en de eigendom van de grond veranderen regelmatig.

“We gaan met alle betrokkenen ons eigen contract maken, eigen wetgeving, waarin we beschrijven hoe we die bomen kunnen laten floreren.’ Het experiment leidt tot een filosofisch gesprek over de vraag of bomen ‘recht’ hebben op bos. ‘Vanuit het besef dat bomen voor ons heel belangrijk zijn. Hoe ga je dat regelen? Die vraag is interessant. Waarom kan het niet zo zijn dat de aarde of de bomen of de dieren bepaalde rechten hebben? In Nieuw-Zeeland heeft een rivier rechtspersoonlijkheid gekregen. Wij geven nv’s en bv’s ook rechten en plichten. Niet dat bomen dezelfde rechten moeten krijgen als mensen, bv’s en nv’s, maar ze hebben voor mij wel ‘bestaansrecht’. Dat is geen absoluut recht maar ook geen lege huls.”

 

Bomenadvocaat geeft bomen bestaansrecht Digna de Bruin Advocatuur

Bomenadvocaat Digna zegt dat ze problemen wil oplossen, maar zegt niet elke advocaat dat?

“Ik denk dat de meeste advocaten om die reden voor dit vak gekozen hebben. Gaandeweg deformeren we toch wel enigszins…
Het geld wordt belangrijk, je bent een professionele zorgenmaker geworden, en raakt steeds verder af van je oorspronkelijke doel.”

Voordat je een goed contract krijgt, moet je eerst contact hebben

Een dichtgetimmerd groot contract geeft een soort schijnzekerheid, maar het helpt niet bij het oplossen van problemen. We waarschuwen voor alles, maar helpen wij daar onze cliënt mee? Waar je op focust, wordt groter, dus ook angst. Of iets een succes wordt, zit juist vaak in zachtere elementen, zoals hoe partijen samenwerken…

 

Lees het volledige artikel ‘Frisse Neus Digna de Bruin Jurist in communicatie’ in het Advocatenblad maart 2017
Door: Erik Jan Bolsius

Lees ook het interview ‘Missie van een bomenadvocaat’ over het recht van alle levende organismen.

Bomen ontkomen aan massale bomenkap golfbaan

Digna op de bres voor de bomen: Hoe zou dit nu anders kunnen?

Merel Thie beschrijft in NRC Handelsblad van 11 april hoe Digna o.a. massale bomenkap weet te voorkomen voor uitbreiding van een golfbaan in Vleuten. Het artikel illustreert wat Digna doet in haar praktijk en tegelijk hoe het volgens haar nou net niet moet. Want ook in deze zaak is de rechter nodig die de wederpartij tot staan dwingt tijdens een langdurig gevecht, waarbij betrokkenen elkaar afrekenen op wederzijdse blinde vlekken.

Digna wist aan het begin van het traject alle partijen samen om de tafel te krijgen. Om de plannen zorgvuldig in kaart te brengen en met elkaar alle belangen op een evenwichtige manier af te stemmen en in te passen. Betrokkenen brengen daarbij vaak waardevolle expertise in.

De bomen prijzen zich gelukkig. Digna heeft het voor ze opgenomen en de rechter heeft haar gehoord. En de initiatieven tot samenwerking? Die staan tussen de bomen rechtovereind!

774 bomen zouden moeten worden gekapt, voor de golfbaan?

DE ZITTING

Wie: Bomenstichting versus gemeente Utrecht
Waar: Rechtbank Midden-Nederland
Kwestie: Twist over bomenkap tbv uitbreiding golfclub
Door: Merel Thie
11 april 2016 in NRC Handelsblad

“De plannen voor uitbreiding van de golfbaan zijn al zo oud, dat de initiatiefnemer inmiddels is overleden. En dat is niet het enige dat veranderd is, sinds 2001. Golf is minder populair geworden. Het systeem waarbij leden zich voor duizenden euro’s moeten inkopen in een vereniging, staat onder druk. Sommige golfers spelen liever op verschillende banen.
Golfclub De Haar, mooi gelegen in het park bij kasteel De Haar in Vleuten, ziet haar eigen toekomst desondanks zonnig in. Juist naar een baan met het dubbel aantal holes is vraag in de regio, denkt de club. En waren in de oorspronkelijke plannen nog zo’n 250 nieuwe leden nodig om de financiering rond te krijgen, inmiddels hebben huidige leden toegezegd extra bij te dragen. Dat moet ook wel, want de nieuwe leden kwamen er niet.
De golfclub is officieel geen partij in de rechtbank Utrecht vandaag. De gemeente is gedaagd, door de Bomenstichting en de Vrienden van de Joostenlaan. Want de gemeente heeft de golfclub een omgevingsvergunning verleend die niet deugt, betoogt de advocaat van bewoners en bomenvrienden, Digna de Bruin. Demonstratief hangt zij een jasje met grasmotief over haar stoel.

De verleende vergunning maakt niet alleen een uitbreiding van de baan mogelijk, van negen naar achttien holes, maar ook de aanleg van enkele bruggen, een toegangspoort en de kap van 774 bomen. De bomenkap is de kern vandaag. Welke bomen mag de club kappen en wat moet worden teruggeplant?
De golfclub weet het wel, legt de exploitant uit die aanwezig is. Van hole tot hole, van boom tot boom is bekeken hoe de staat is. In veel gevallen zijn de holes zorgvuldig om de bomen heen getekend, vertelt hij, omdat die werden beoordeeld als ‘monumentaal’ of ‘beeldbepalend’. Of omdat er een bedreigde kamsalamander was gezien of een vleermuizenhol. Mensen vergeten wel eens, zegt baancommissaris Coen Slagt namens de club, „dat wij óók van mooie bomen genieten”.
Maar hoe gaat de gemeente controleren of de golfclub doet wat zij belooft, wil de rechter weten. Heeft de gemeente ook een boom-tot-boominventarisatie uitgevoerd? Is recentelijk door de gemeente nog gekeken waar vleermuizen voorkomen, of kamsalamanders?
De advocaat van de gemeente kan het niet aantonen. Ze noemt tal van dossiernummers, kaarten en bijlagen van kaarten maar een boom-tot-boominventarisatie ziet de rechtbank niet.
Als de advocaat van de gemeente refereert aan een ‘visuele inspectie’ door een expert namens de gemeente, zegt de voorzitter van de rechtbank geringschattend: „Ah ja, die wandeling.” Hij wil maar zeggen: wat algemene notities maken over het karakter van een bos is iets anders dan het nauwkeurig in kaart brengen van 774 bomen.
En dat is wel nodig, vindt de rechtbank. Want alleen dan kan de gemeente een zuivere belangenafweging maken: is de waarde van deze specifieke boom groter dan het belang van de golfbaan om hem te vellen?
De vertegenwoordigers van de golfclub kunnen niet anders dan op de publieke tribune knarsetandend toezien hoe extra vertraging na al die jaren en vele procedures onvermijdelijk wordt.

Geen vergunning voor bomenkap

Zes weken later krijgen zij het besluit te horen. De vergunning wordt inderdaad vernietigd. De gemeente moet op pad om alle 774 bomen in kaart te brengen. Per boom dient een belangenafweging gemaakt te worden. Daarnaast moet ook exact beschreven worden wát de golfclub waar moet herplanten en moet de flora en fauna ‘gebiedsdekkend’ in kaart worden gebracht”.

Merel Thie, NRC Handelsblad

Holistische, probleemoplossende advocatuur en mediation

Digna de Bruin, Pionier op het gebied van holistische, probleemoplossende advocatuur en mediation, yogadocent, onafhankelijk denker, ondernemer en verbinder

In elk nummer gaat Happinez in gesprek met een inspirerend mens, iemand die de handen uit de mouwen steekt voor een betere wereld. Advocaat Digna de Bruin doet dat door in haar werk op haar hart te vertrouwen. Ze gelooft oprecht in ‘soft power’.

Digna de Bruin Happinez 6 2014
Fotografie: Inga Powilleit

‘Ik ben in de eerste plaats mens en daarnaast advocaat’

“Net als veel anderen begon ik vanuit idealisme aan mijn rechtenstudie. Voor mij waren rechtvaardigheid en waardigheid – de betekenis van mijn naam – daarin leidend. Veel advocaten raken echter dat gevoel van idealisme al snel kwijt, omdat ze worden gedwongen tot eindeloze formele verweren die er niet op zijn gericht het recht te laten zegevieren, maar mazen in het net te vinden of de procedure te vertragen. Dit is niet alleen frustrerend voor de advocaten, maar ook voor de cliënten…

Kiezen voor een onorthodoxe benadering kan ook helpen

In een moeizaam verlopende zaak heb ik de advocaat aan de andere kant eens veel sterkte gewenst, omdat ik tussen de regels door begreep dat haar kind in het ziekenhuis lag. Ineens waren we mensen en kon de zaak vlot worden getrokken door een ‘damesvoorstel’ te doen; dat wil zeggen niet onderbouwd, puur op het gevoel en slechts een week geldig. De dynamiek werd heel anders en we hebben de zaak snel kunnen oplossen. Ik ben in de eerste plaats mens en daarnaast advocaat, en niet andersom…

Een waardige oplossing voor alle betrokken partijen

In plaats van sturend en manipulerend te zijn in gesprekken, zet ik ook andere technieken in, zoals het ‘lege midden’, zoals dat zo mooi in het taoïsme wordt beschreven. Voor mij is het belangrijk dat mensen uit hun harnas stappen. Alleen dan kun je tot de kern van de zaak komen en daarmee ook tot een waardige oplossing voor alle betrokken partijen.”

Het hele artikel ‘Down to earth’  met Digna de Bruin in Happinez in PDF

Lees de reacties op ‘Dow to earth’

Bronvermelding: Interview in Happinez 6 2014
Tekst: Tijn Touber
Fotografie: Inga Powilleit 

Missie van een bomenadvocaat

Het recht van alle levende organismen

“Bomenadvocaat wordt ze genoemd maar de missie van Digna is veel breder. Door de onomkeerbare schade die aan het milieu is toegebracht wil ze meer aandacht in de rechtspraak voor een integrale benadering waarin ruimte is voor het recht van alle levende organismen”.

Digna de Bruin Advocatuur Mediation Nederland

Lees het interview van Willemien Weerman met Digna de Bruin

Bronvermelding: ‘Missie van een bomenadvocaat’ – De Gelderlander 19 sept 2013

Fotografie Ruben Schipper

Portret van de solo opererende advocaat, nieuwe stijl

Rechtvaardigheid

“Na bijna twee decennia bij CMS Derks Star Busmann, waarvan tien jaar als partner, kwam voor Digna het moment om alleen verder te gaan. “Grote advocatenkantoren worden onpersoonlijker en bureaucratischer. Bovendien wil ik me steeds verder ontwikkelen en dat was niet mogelijk binnen de setting van een groot kantoor.

Ik heb de indruk dat bij grote kantoren het uiteindelijke doel – de rechtvaardigheid – wat uit het oog wordt verloren. Er worden bijvoorbeeld eindeloos formele verweren gevoerd. Dan is men bezig kennis abstract toe te passen.
Maar is je cliënt daarbij geholpen?”

Digna de Bruin Advocatuur Mediation Nederland

Lees het artikel in Advocatenblad april 2013

Bronvermelding: ‘De eenpitter slaat terug’ – Artikel in Advocatenblad
Tekst Mark Maathuis
Fotografie Huib Nederhof