Recht in Balans

Trainer bij de Beroepsopleiding Advocaten

Digna werkt bij Beroepsopleiding Advocaten als advocaat-trainer met een groep beginnende advocaten die zij tijdens hun stage begeleidt als mentor.

Training in communicatie en het ontwikkelen van vaardigheden om op 3 niveaus te communiceren en te kunnen schakelen:
– inhoud,
– procedure,
– gevoel en relatie.

Vaardigheden en ethiek

Module 1: communicatieve vaardigheden:
intake, adviesgesprek, slechtnieuwsgesprek, luisteren – samenvatten – doorvragen,
basiscommunicatiemodel en oplossingsgericht werken

Module 2: presenteren – pleiten – comparitie

Module 3: onderhandelen en oplossingsgericht werken

Module 4: getuigenverhoor

Evaluatiegesprek

Meer over vaardigheden en ethiek; opleiding voor advocaat-stagiaires bij Beroepsopleiding Advocaten

Sorry, comments are closed for this post.