Recht in Balans

Tussenpartijdig vs. Bovenpartijdig

Tussenpartijdig vs. Bovenpartijdig

Bij tussenpartijdig zijn het de partijen in geschil zelf die tot een oplossing komen, meestal onder regie van een bemiddelaar of een mediator.

Bij bovenpartijdig is er iemand buiten de in conflict geraakte partijen om die een oordeel velt. In ons bestel is dit meestal een rechter.

Sorry, comments are closed for this post.